D-KLUB Ostrava, sportovní klub zaměřený na outdoorové aktivity

Navigace:   » Úvodní stránka  » Pro členy klubu  

Pro členy klubu

 

Vytvoření fotogalerie pro členy klubu

Vystavte do fotogalerie své fotky z cest ...

Umožníme Vám kódovaný přístup a cestu do redakčního systému našich stránek, kde můžete vložit své fotky z cest a podělit se tak s ostatními členy o zážitky z akcí, výprav či expedic. Pošlete na mail s žádostí o přístup a dostane další instrukce ...
Pro vytvoření fotogalerie z klubových nebo Vašich individuálních akcí spojených s cestováním a dokumentováním přírody zde můžete obohatit naše stránky vlastními příspěvky. Základní podmínkou je neužívání vulgarismů do textů, a také uveřejňování politických či náboženských názorů podněcujících formy vzájemné nesnášenlivosti. V takovém případě bude redakční příspěvek administrátorem odstraněn. Po vytvoření nového článku a jeho uveřejnění na web pošlete administrátorovi krátký e-mail s informací o novém článku na adresu . Administrátor provede kontrolu grafiky a obsahové části. 

Postup vytvoření redakčního příspěvku (vlastní fotogalerie):

1) pokud Vám administrátor přidělil přístupové jméno a heslo, zadejte do internetového vyhledávače následující adresu http://www.d-klub.cz/admin a přihlaste se. Aktivovány máte pouze ikonu "Redakční články". Tu rozkliknětě a zobrazí se Vám na displeji pohled dle obrázku č.1. Vytvoření stránek je intuitivní záležitostí.

2) v levém horním rohu obrazovky klikněte na ikonu "Nový" a zobrazí se Vám na displeji pohled dle obrázku č.2. V záložce "Základní" označte políčko "Publikovat" a v typu záznámu vyberte z nabídky "Fotogalerie". Ostatní políčka ("poslat e-mailem", atd.) zrušte tak, aby nebyla aktivní - rozhodilo by to formátování)

Obrázek 1  Obrázek 2

3) překlikněte na záložku "Zařazení záznamu" a zobrazí se vám pohled dle obrázku č.3. Z nabídky Téma vyberte "Cestopisy a fotogalerie".

Obrázek 3  Obrázek 4

4) překlikněte na záložku "Multijazyčný obsah" a zobrazí se Vám na displeji nabídka publikace v českém a anglickém jazyce. Pokud budete publikovat pouze v českém jazyce, označte políčko a klikněte na podtržený text upravit mutaci. Po té se Vám zobrazí nabídka dle obrázku č.4. Vyplňte Titulek a Stručný úvod tak, aby to navazovalo na formáty předchozích článků (délka textu, apod.). Formát písma je zde naformátován automaticky. Vlastní text tvoříte v poli "Pokračování". Také zde je text předformátován, ale pokud budete text odněkud kopírovat (třeba z MS Word), tak formát zrušíte a graficky nebude zapadat do image webu. Proto text nejprve překopírujete textového editoru Vašeho PC (Poznámkový blok), který předchozí formáty zruší, a až následně text překopírujte do složky "pokračování". Zde už formát písma neupravujte!!! Povoluje se pouze zvýraznění tučným písmem, kurzívou nebo podtržením.

5) pokud chcete vidět, jak Váš redakční příspěvek vypadá, klikněte na "Uložit" ve spodní části označené jako Uložení záznamu. Po té si najeďte na horní okraj displeje, kde je vedle záložky "Administrace" záložka "WEB". Po jejím rozkliknutí se dostanete do prohlížeče webu v editovatelném režimu. Překlikejte se do nabídky "Cestopisy a fotogalerie" a u Vašich článků bude zobrazena editovací tužka. Po kliknutí na ní se opět vrátíte do editace Vašeho článku.

6) Nyní v položce Úprava článku roklikněte "Fotogelerii" a zobrazí se Vám pohled dle obrázku č.5. Obrázky  vkládejte komprimované na velikost v podélném směru 800 px (bodů). Komprimaci na tento velikostní formát musíte provést před vlastním vkládáním. Vložení obrázku provedete kliknutím na "procházet", následně do políčka "Popis" vložíte název obrázku a kliknutím na "Uložit" se obrázek natáhne na web. Vložení dalších obrázku probíhá stejně. Formát webu je nastaven tak, aby se vedle sebe zobrazovaly tři obrázky na jeden řádek. Pořadí jednotlivých obrázků můžete editovat modrýma šipkama u vložených obrázků. Pokud budete chtít průběžně vidět výsledný efekt, uložte záznam a dle bodu 5) si Vaše dílo prohlédněte.

Obrázek 5

7) Z každé Vaší akce vkládejte maximálně 18 obrázků, ať web nezahltíme (u zvláštních akcí po dohodě s administrátorem můžeme dělat výjimky). A taky nezapomeňte v textové části napsat, kdo a kyd příspěvek napsal.

 

Pokud si s něčím nebude vědět rady, pošlete administrátorovi mailíka. A teď si už jen přejme, ať nám fotogalerie funguje a máme tak z našich akcí vytvořen archiv vzpomínek, kam se budeme rádi vracet ...

 

Za administraci R.S. Ptáček

 

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

 

Obrázek 4

Obrázek 5

 

Tématické zařazení:

 » Pro členy klubu  

Naši partneři

Za pomoc při podpoře našich projektů a aktivit pro děti, mládež a širokou veřejnost děkujeme našim sponzorům, partnerům, spolupracujícím subjektům a nezištné podpoře našich přátel ... 

GEOoffice      Land Rover