D-KLUB Ostrava, sportovní klub zaměřený na outdoorové aktivity

Navigace:   » Úvodní stránka  » Národní a mezinárodní projekty  

Národní a mezinárodní projekty

Národní a mezinárodní projekty jsou převážně zaměřeny na podporu práce s mládeží a výměny mládeže, Evropské dobrovolné služby, outdoorové aktivity, osvětou dětí a mládeže a jejich výchovou k respektování přírody.

Od roku 2008 jsme na mezinárodní úrovni uspořádali nebo právě pořádáme šest projektů s účastníky a s lektory z Česka, Polska, Litvy, Estonska, Moldávie, Finska Norska, Německa, Holandska, Německa, Rakouska, Francie, Španělska, Portugalska, Malty, Řecka, Makedonie, Turecka, Ruska, Gruzie, Arménie, Azerbajdžánu, Británie a Kanady. Za dobu pořádání mezinárodních akcí jsme poznali mnoho nových lidí, mnoho nových zvyků, mnoho nových kultur a zvyklostí.

Naše poslední nebo právě probíhající projekty:

 

“Human is the reason, human is the answer”. Projekt výměny mládeže, Brno, CZ, březen 2010

Logo of project ...

Mezinárodní projekt Výměny mládeže z Gruzie, Arménie, Turecka a České republiky. Organizační informace pro české i zahraničníky účastníky, fotografie z výměny a další naleznete zde ...

Více...

 

Osvětový environmentální projekt pro děti a mládež CEstopisnými přednáškami k Trvale Udržitelnému Rozvoji (CETUR 2009-2010)

Projekt CETUR

Sdružení D-KLUB Ostrava nabízí zapojení dětí a mládeže z moravskoslezského regionu do projektu CETUR jako alternativního doplňku výuky zaměřeného na uvědomění si potřeby šetrnosti a ohleduplnosti vůči životnímu prostředí, potřeby dalšího vzdělávání a motivace pro zapojení do smysluplných volnočasových aktivit.

Více...

 

Nature and Rituals, Beskydy CZ, 12.-18.9. 2008

Baner projektu

Cesta za rituály, které si nosíme v sobě, ale i těmi, které jsme už zapomněli... Mezinárodní školení s vedoucím lektorem z kanadské organizace "Ghost river rediscovery".

Více...

 

Bigger Steps for Bigger Peace 5.-11.10. 2008

Další z našich mezinárodních aktivit se konala v Gruzii. Tématem školení byl konfliktní management, přičemž výběr místa projektu bylo v této době "válečného konfliktu" s Ruskem více než příhodné...

Více...

 

FLY – Facilitating Learning for Youth, CZ Jánské Koupele, 16.-23.2. 2008

Mezinárodní školení s názvem “FLY – Facilitating Learning for Youth” (an advanced training course on the facilitation of learning processes) se konal v Jánských Koupelích. Školení bylo zaměřené na zvyšování kompetencí mladých pracovníků s mládeží a dobrovolníků, kteří již mají zkušenosti s programem Mládež v akci a jinými neformálními aktivitami.

Více...

 

Outdoor Fairytale, CZ Oderské vrchy, 17.-23.4. 2008

Baner projektu

Projekt Outdoor Fairytale byl inspirován mezinárodní mládežnickou výměnou v Gruzii v roce 2007. Na tento popud jsme zorganizovali obdobnou aktivitu v Jánských Koupelích.

Více...

Strana výpisu

2

 

Naši partneři

Za pomoc při podpoře našich projektů a aktivit pro děti, mládež a širokou veřejnost děkujeme našim sponzorům, partnerům, spolupracujícím subjektům a nezištné podpoře našich přátel ... 

GEOoffice      Land Rover