D-KLUB Ostrava, sportovní klub zaměřený na outdoorové aktivity

Navigace:   » Úvodní stránka  » Naše nabídka  

Naše nabídka

Naší hlavní náplní nabízenou dalším subjektům (obcím, městům, zájmovým sdružením, školám a dalším příspěvkovým organizacím) a mladým lidem je pořádání:

  • přednášek a fotografických výstav s cestovatelskou tématikou
  • mezinárodních výměnných programů mládeže a vzdělávacích seminářů
  • outdoorových programů pro děti a charitativních akcí
  • ekologicky výchovných a osvětových akcí
  • vysílání dobrovolníků do světa v rámci EVS (European Voluntery service).

 

Cestopisné přednášky

Pro zájemce z řad kulturních zařízení měst a obcí, pro domovy seniorů, pro školy i pro jiná zájmová sdružení uspořádáme výpravné cestopisné projekce doplněné zajímavou besedou ...

Více...

 

Environmentální přednášky pro mládež

V rámci ekologické osvěty zejména školní mládeže jsme do naší nabídky nově zařadili soubor environmentálních přednášek...

Více...

 

Mezinárodní projekty mládeže

Mezinárodní projekty za podpory České národní agentury Mládež (ČNA) jsme začali pořádat od počátku roku 2008.

Více...

 

Evropská dobrovolnická služba

Evropská dobrovolná služba (EDS) je projekt pro všechny aktivní lidi mezi 18-30ti lety, kteří mají zájem si vyzkoušet práci v některých z neziskových organizací v zahraničí ...

Více...

 

Outdoorové programy a ekologická osvěta pro děti a mládež

Outdoorové a volnočasové programy

V rámci dětských dnů a jiných vhodných příležitostí pro děti z Vaší obce nebo zájmové organizaci připravíme zábavný program. Nabízíme ...

Více...

 

Půjčovna a pronájem

Pro Vaše vlastní akce Vám zapůjčíme indiánské tee-pee s kompletním vybavením.

Více...

Naši partneři

Za pomoc při podpoře našich projektů a aktivit pro děti, mládež a širokou veřejnost děkujeme našim sponzorům, partnerům, spolupracujícím subjektům a nezištné podpoře našich přátel ... 

GEOoffice      Land Rover