D-KLUB Ostrava, sportovní klub zaměřený na outdoorové aktivity

Navigace:   » Úvodní stránka  » Naše nabídka  

Naše nabídka

 

Environmentální přednášky pro mládež

V rámci ekologické osvěty zejména školní mládeže jsme do naší nabídky nově zařadili soubor environmentálních přednášek...

Přednášky jsou zaměřeny na ochranu vody a vodních zdrojů a na řešení problematiky starých ekologických záteží:

  •  VODA - DNEŠNÍ SAMOZŘEJMOST NEBO NEDOSTATKOVÉ ZBOŽÍ BUDOUCNOSTI?

Osvětová environmentální přednáška Radima Ptáčka pro školy a mládež o významu a o podstatě vody, o hospodaření s vodou, o budování vodních zdrojů a o jejich ochraně před znečišťováním. Přednáška je doplněna ukázkami měřících zařízení využívaných v praxi. Určeno zejména pro základní školy (4. až 6. třídy), doba trvání přednášky 45 minut.

  • STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE - Způsoby zjišťování, evidence a řešení ekologického zatížení životního prostředí u nás a ve světě

Osvětová environmentální přednáška Radima Ptáčka pro školy a mládež o nakládání se zeminami a podzemními vodami znečištěnými v důsledku havárií a neřízených úniků škodlivin do životního prostředí, o systému evidence kontaminovaných míst, o průzkumných metodách a o sanačních opatřeních. Určeno zejména pro základní a střední školy, doba trvání přednášky 45 až 60 minut.

Stručně o lektorovi: Ing. Radim Ptáček, Ph.D.  je profesním geologem aktivně působícím v oborech hydrogeologie, sanační geologie a geochemie déle než patnáct let. Environmentální osvětu široké veřejnosti včetně mládeže pojal  jako své životní poslání.

 

 

Tématické zařazení:

 » Naše nabídka  

 » Novinky  

Naši partneři

Za pomoc při podpoře našich projektů a aktivit pro děti, mládež a širokou veřejnost děkujeme našim sponzorům, partnerům, spolupracujícím subjektům a nezištné podpoře našich přátel ... 

GEOoffice      Land Rover